VÄLKOMMEN TILL ESPERANZA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

vattentorn

ESPERANZA, ”HOPPET” PÅ SPANSKA, blev namnet på Konsul Oscar Ekmans Anstalt för Medicinalväxtodling. Det hela började år 1905 då Tom von Post , blivande anstaltsföreståndare, fick en förfrågan av Ekman, som var intresserad av att göra något för ”insamlande och odling av medicinalväxter”, om han ville hålla ett föredrag om medicinalväxtodling.

Efter brevväxling mellan herrarna kom ett förslag från Ekman att von Post skulle göra en studieresa till Tyskland och Österrike, för att på ort och ställe studera medicinalväxtodling. Troligen besökte von Post Lubeck, Dresden, Quedlingburg, Cölleda och Wien. Väl hemkommen, efter den två månaderna långa resan, fick von Post efter rapport till Ekman uppdrag att genom resor i Sverige hitta en lämplig ort för en försöksodling.

von Post besökte Linköpingstrakten, Dalsland, Småland, Göteborgstrakten samt Eslöv men valet blev till sist ”Carlslund vid Landskrona”, vilket Ekman godkände. År 1906 ritade arkitekt Fredrik Sundbärg känd för flera byggnader i Landskrona, den originella huvudbyggnaden samt vattentorn, växthus och bostadsvilla som, utom växthusen, fortfarande finns i ESPERANZA -området.

VEM RITADE ESPERANZA?

erskine Ralph Erskine , Engelsk arkitekt, kom till Sverige 1939 och öppnade egen verksamhet i Stockholm 1942, blev arkitekten som 1969 ritade det nya ESPERANZA. Ralph Erskine blev världsberömd när han på 40-talet ritade ”Lådan”, en energisnål, mycket enkel och ändå funktionell familjebostad i trä. Idag är trälådan kulturhistoriskt minnesmärke.

ESPERANZA, som ligger med ryggen mot vägen och famnen öppen mot Karlslundsparken.

ESPERANZA är ett ganska typiskt verk av Erskine. De boende i ESPERANZA skulle skyddas mot trafiken och hela området är i stort sätt bilfritt. Utåt Helsingsborgsvägen ligger en lång skyddande huskropp medan de små radhusen ligger skyddade på ”gården” innanför.

Ralph Erskine hade själv ESPERANZA som ett av sina favoritbyggen och ställer sig positivt till att ett bostadsområde förvandlas till ett levande samhälle genom folks egen aktivitet, men betonar samtidigt att ”förändringar måste ske med en viss blick för helheten. En överdriven individualism bör stävjas i ett område av denna art”.

Andra kända byggnader som Erskine har ritat är bl.a. UNIVERSITETSBIBLIOTEKET i Stockholm, PÅGENS BAGERI i Malmö, kontorshuset ARKEN i London, stadsdelen BYKER i Newcastle och RESOLUTE BAY i Kanada.

esperanza4DIN ROLL I ESPERANZAGEMENSKAPEN är lite av vad du själv gör den till. Du har både rättigheter och skyldigheter som boende i ESPERANZA. Du kan låna stegar, skottkärror och kompressorpump i gamla panncentralen (H på Områdes-indelningskartan) och där kan du också hämta sand för halkbekämpning.
I samma fastighet finns också mangelrum. Längst norrut finns spolplattor mellan garagelängorna.

Eftersom ESPERANZA ingår i Landskrona Stads bevaringsplan, finns det riktlinjer för underhåll, om- och tillbyggnad som du kan få från Byggnads- eller Kulturnämnden.
(Se Landskrona Stads bevarandeplan). Bygglov är krav inom hela området.

ESPERANZA är en samfällighet med vissa gemensamhetsanläggningar:

  • Gång- cykel och bilvägar
  • Grönytor
  • Lekplatser
  • Staket och plank
  • P-platser och spolplattor
  • Ytterbelysning i området
  • Anläggning för mottagning av TV och radiosignal
  • Byggnaden H på kartan(mangelrum och värmeväxlare)

Styrelsen har till uppgift att förvalta dessa anläggningar
(se samfällighetens stadgar)

Som du ser på Områdesindelningskartan är ESPERANZA indelat i område från A till Z. Detta är gemensamhetsanläggningar och sköts gemensamt av husägarna inom området, förslagsvis vår och höst och därutöver vid behov.

Stora träd har vi enligt parkförvaltningen för lite av i ESPERANZA, så beskärning bör ske mycket restruktivt och sakkunnigt. Viktigt är också att varje husägare klipper sina häckar så att gång- och cykelvägar är framkomliga. Varje husägare svarar för snöskottning och sandning runt egen fastighet samt del av allmänning.Bilkörning inom området gäller endast för i- och avlastning.

Har du frågor eller är det något du undrar över så tag kontakt med någon i styrelsen.

Välkommen till ESPERANZA!

Styrelsen

Top